Poker Handwaarden

In poker bouw je een hand op van vijf kaarten, afhankelijk van welke poker variant wordt gespeeld. Deze handen worden vergeleken met een standaard ranking systeem, en de speler met de hoogste hand wint. Hoewel deze rankings hoofdzakelijk gebruikt wordt in poker, zijn er ook andere spellen die gebruik maken van dezelfde regels zoals Yahtzee.

De kracht van een hand verbeterd door meerdere kaarten van dezelfde rang, alle kaarten zijn van dezelfde kleur, of met alle kaarten opeenvolgend als een straat. De positie van de verschillende mogelijke handen is gebaseerd op de kans dat een hand voorkomt. Een hand die bijna nooit voorkomt is beter dan een hand die vaker voorkomt. De volgende algemene regels zijn van toepassing op de ranking van poker handen:

Individuele rankschikking van de kaarten
A (hoog), K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, A. Azen worden alleen als laag weergegeven in het geval van een A-2-3-4 -5 straat of straight flush. Individuele kaarten worden gebruikt om de handen die geen pairs of andere speciale combinaties hebben te vergelijken, of om de kickers te vergelijken van gelijke handen.

Kleuren hebben geen waarde
De kleuren van de kaarten worden vooral gebruikt bij het bepalen of een hand past in een bepaalde categorie (in het bijzonder bij de flush of straight flush handen). In de meeste varianten, als twee spelers een hand hebben die identiek is met uitzondering van de kleur, dan moeten zij de pot splitsen (dus 3 ♠ 4 ♠ 5 ♠ 6 ♠ 7 ♠ verslaat geen 3 ♦ 4 ♦ 5 ♦ 6 ♦ 7 ♦) .

Een hand altijd bestaat uit vijf kaarten
In spellen waar meer dan vijf kaarten beschikbaar zijn voor iedere speler dan speelt de beste vijf kaarten combinatie.

Handen zijn eerste gerangschikt per categorie, dan per individuele kaarten
Zelfs de laagste hand in een bepaalde categorie wint het van alle handen in lagere categorieën. De kleinste twee paar hand (2 ♦ 2 ♠ 3 ♦ 3 ♣ 4 ♠), verslaat alle handen met slechts een paar of alleen hoge kaart. Alleen tussen twee handen in dezelfde categorie die identiek zijn worden kaarten individueel geteld om de winnaar uit te wijzen.

Royal Straight Flush
Een straat, van 10 naar Aas, alles van dezelfde suit. De Royal Flush is de hoogste mogelijk rangschikking van kaarten die mogelijk is in poker.
Straight Flush
Een straat met alle kaarten van dezelfde suit. De Straight Flush is de op één na hoogste hand in poker.
Four of a Kind
Vier kaarten van dezelfde rank. De hoogste bijkaart, de kicker, bepaalt de winnaar als de four of a kind op het bord ligt.
Full House
Drie kaarten van dezelfde rank, samen met twee kaarten van dezelfde rank. Hoe hoger de drie, hoe beter. Als twee spelers gelijke hoogte van de drie kaarten hebben geldt de hoogte van het paar.
Flush
Vijf kaarten van dezelfde suit, niet in volgorde. De hoogste kaart bepaalt de hoogte van de flush.
Straight
Vijf opeenvolgende kaarten, niet van dezelfde suit. Bij een straat geldt de Aas voor hoog maar ook voor laag.
Three of a Kind
Drie kaarten van dezelfde rank. De hoogste bijkaart, de kicker, bepaalt de winnaar als twee spelers dezelfde Three of a Kind hebben.
Two Pair
Twee kaarten van dezelfde rank, gecombineerd met twee andere kaarten van dezelfde rank. Het hoogste paar bepaalt de hoogte van de Two Pair.
One Pair
Twee kaarten van dezelfde rank. De hoogst mogelijke one pair hand is een paar Azen die alle lagere paartjes verslaat.
High Card
Elke hand die niet hierboven is beschreven. De kaarten worden gerankschikt op hoogte, van Aas tot 2.