Poker Strategie

Poker is een spel van besluitvorming bij onvolledige informatie. Elke hand zijn er beslissingen die je moet maken, gebaseerd op informatie die niet compleet is. Je weet immers niet welke kaarten je tegenstander gedeeld heeft gekregen, en ook niet hoe hij deze speelt. Uit een bekend poker boek, geschreven door David Sklansky, wordt dit als volgt uitgelegd.

“Iedere keer dat je een hand anders speelt dan wanneer je de tegenstanders kaarten zou zien, dan verlies je. Iedere keer dat je een hand op dezelfde manier zou spelen als wanneer je de tegenstanders kaarten zou zien dan verliezen zij. Omgekeerd geldt hetzelfde.”

Deze stelling lijkt weliswaar redelijk simpel, maar de formulering is gebaseerd op een wiskundige redenering. Elke beslissing die wordt gemaakt in poker kan worden geanalyseerd naar de verwachte waarde (Expected Value). De verwachte waarde geeft weer hoeveel je verdient op een beslissing wanneer de beslissing een groot aantal keren achter elkaar wordt gemaakt. Als je de kaarten van de tegenstanders zou kunnen zien dan zou je altijd met wiskundige zekerheid kunnen berekenen wat de juiste beslissing is. Hoe minder je afwijkt van de wiskundig juiste beslissing, hoe beter je verwachte lange termijn resultaten uitpakken.

Poker voor beginners