Holland Casino voor de rechter gesleept door gokverslaafde

Het Holland Casino wordt gedaagd door een gokverslaafde man uit Leerdam. De man meent dat het Casino als staatsbedrijf haar zorgplicht heeft geschonden door hem niet tegen zichzelf in bescherming te hebben genomen.

In het verleden werd de man twee keer een entreeverbod opgelegd, later werd hij toch weer in het Holland Casino toegelaten. Naar eigen zeggen heeft dan man meer dan een miljoen euro vergokt. Hij vindt dat het Holland Casino om die reden aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade die hij zou hebben geleden. Door het gokken is hij zijn baan kwijt geraakt en is hij veel sociale contacten verloren. Hij leende geld van vrienden en van zijn vader om mee te gokken en dit kan hij hen niet terugbetalen. Ook heeft hij het bedrijf van zijn vrouw vergokt.

Het Holland Casino betwist dat het de zorgplicht heeft geschonden en is niet van plan een schadevergoeding aan de man te betalen. In 2002 werd door de man zelf om een entreeverbod gevraagd, in 2004 wilde hij dit zelf weer ongedaan maken. Hij gaf toen aan dat hij van zijn fouten zou hebben geleerd en werd weer toegelaten in het casino. Zijn advocaat stelt echter dat het Holland Casino dit niet had mogen aannemen maar hier onderzoek naar had moeten doen. De man vroeg in 2006 weer zelf om een entreeverbod maar het lukte hem toch om binnen te komen, in 2008 werd het verbod weer opgeheven. De zaak is nog onder de rechter en om die reden wilde het Holland Casino niet reageren.