Gescheiden spelerspool wordt door PartyPoker geschrapt

In februari van dit jaar werd bij PartyPoker de maatregel ‘Protected Table’ ingesteld. De spelerspool werd gescheiden, winnende spelers konden niet meer aan tafel plaatsnemen bij recreatieve spelers. Het doel van de maatregel was om ook recreatieve spelers een goede en leuke ervaring met poker te geven en om te voorkomen dat recreatieve spelers snel worden leeg getrokken, verdwijnen en niet meer deelnemen aan het spel. Al eerder bleek dat er door meerdere spelers misbruik werd gemaakt van deze maatregel. Het nieuwe hoofdpoker van bwin. party, Jeffrey Haas, heeft deze maatregel teruggedraaid op het netwerk van Party Poker.

De belangrijkste reden hiervan was het misbruik van de maatregel dat vooral door Roemenen en Bulgaren werd gemaakt. Haas schrijft dat niet de achterliggende gedachte van de maatregel is veranderd maar dat enkel het misbruik de reden is om de maatregel terug te draaien. Het misbruik werd al eerder gemeld door verschillende spelers en de onvrede over de maatregelen werden op het netwerk kenbaar gemaakt. Haas is bereidt te luisteren naar de spelers en zal maatregelen die in de toekomst worden genomen verantwoorden. Bwin.party zal blijven zoeken naar een nieuwe manier om het poker voor iedereen aantrekkelijk te maken.

Bezoek PartyPoker