California High/Low Split

Dit spel wordt gespeeld inclusief een Joker als extra moeilijkheidsgraad. High hand en low hand splitten de pot met gebruik van de Ace to five low waarden. Een acht–hoog of betere low, is nodig om de low te winnen. Als geen enkele hand zich voor de low kwalificeert., dan wint de high hand de gehele pot. Gespeelde kaarten spreken. Dit betekend dat spelers niet verklaren of zij het voornemen hebben om de hoge pot of om de lage pot te winnen (of beide). Ze tonen simpelweg hun kaarten, waarna de beste hand wint. Omdat er gebruik wordt gemaakt van Ace to five waarden, kan een lage flush of een lage straat zowel de high als de low winnen. Dit wordt “scooping” of “hogging” de pot genoemd.

Hoog / laag met verklaren
Dit is een gebruikelijke variant in Amerikaanse home games, maar wordt vandaag de dag zelden aangetroffen in casino’s. Het spel wordt gespeeld als een andere variant van five card draw, maar na de tweede inzetronde en vóór de showdown is er een zelfde soort verklarende fase.

Elke speler neemt twee chips van zijn stack en neemt deze onder de tafel. Vervolgens haalt de speler een gesloten hand boven de tafel, met daarin of geen chip (dit geeft aan dat de speler de intentie heeft om de lage helft van de pot te winnen), of één chip (dit geeft aan dat de speler de hoge helft van de pot wil winnen), of twee chips (wat betekend dat de speler gaat voor een scoop).

Verdeling van de pot
Zodra iedereen zijn gesloten hand op de tafel heeft gelegd, openen alle speler gelijktijdig hun handen om hun keuze te onthullen. Wanneer er een speler twee chips laat zien en zijn hand is de beste lage en hoge hand, dan scoopt hij de pot. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat de helft van de pot naar de speler met de beste hoge hand, die dit ook verklaarde. De andere helft gaat naar de speler met de beste lage hand, die dit ook verklaarde aan het begin van het spel.

Er is geen kwalificatie hand nodig om ofwel de hoge hand of de lage hand te winnen en wanneer niemand in de goede richting heeft verklaard, dan wordt de volledige pot aan een ander uitgereikt (bijvoorbeeld: alle spelers verklaren laag, dan wint de laagste hand de hele pot in plaats van de halve). Een speler die verklaart een scoop te spelen, moet beide handen winnen, zonder een gelijkspel. Als een speler bijvoorbeeld een scoop verklaart en de laagste hand wint, maar de hoogste hand gelijk speelt, dan wint hij niks. De andere speler met dezelfde hoge hand wint dan de hoge helft van de pot. De volgende lage hand wint de lage helft van de pot (er van uitgaande dat hij laag had verklaart, wanneer geen enkele andere speler laag heeft verklaard. De hoge hand die hoog heeft verklaard wint de hele pot).

Het spel kan worden gespeeld met de hand waarden van Deuce to seven low of Ace to six low. In het laatste geval is het bijna onmogelijk om te scoopen. Toch kun je wel de hele pot winnen, als iedereen hetzelfde verklaart.