Badugi hand evaluatie

Badugi heeft een andere beoordeling van handen dan een traditioneel pokerspel. Een Badugi hand bestaat uit één tot vier kaarten, met verschillende kaartsoorten en waarden. Zelfde kaartwaarden of zelfde kaartsoorten worden buiten beschouwing gelaten. Iedere vier–kaart Badugi hand verslaat een drie–kaart Badugi hand, een drie–kaart Badugi hand verslaat een twee–kaart Badugi hand en een twee –kaart Badugi hand verslaat een één–kaart Badugi hand. Een vier–kaart Badugi hand, waarvan alle kaarten van een verschillende kaartsoort zijn (schoppen, klaver, harten, ruiten), wordt een ‘Badugi’ genoemd.

Het beoordelen van Badugi handen
Twee Badugi handen met het zelfde aantal kaarten, worden met elkaar vergeleken door de hoogste kaarten van elke hand met elkaar te vergelijken (de Aas is laag). Net als bij Lowball, is de hand met de laagste kaart superieur. Wanneer er zich in beide handen dezelfde hoogste kaart bevindt, wordt de tweede hoogste kaart van beide handen met elkaar vergeleken. Als alle kaartwaarden van beide Badugi handen hetzelfde zijn, dan is er sprake van een gelijkspel. De kaartsoort is namelijk niet relevant in Badugi als het gaat om het vergelijken van twee handen. De best mogelijke hand in Badugi is: A,2,3,4 van allen verschillende kaartsoorten. De slechtst mogelijke hand in Badugi is: K,K,K,K.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

  • 2-4-5-6 verslaat A-2-3-7, aangezien de twee hoogste kaarten met elkaar worden vergeleken.
  • 4s-5k-6r-Kh verslaat 2s-3s-4r-7h (h= harten, r= ruiten, s= schoppen, k= klaver). De eerste hand is namelijk een vier–kaart hand en de tweede hand is een drie–kaart hand. Aangezien de tweede hand twee schoppen kaarten bevat, wordt deze gezien als een drie–kaart hand.
  • Ak-2s-2k-Jr verliest van As-5r-9r-9h.Deze handen worden teruggebracht naar de drie –kaart handen: AJ2 en A95.
  • 2s-3s-4r-7h verslaat 4s-5s-6r-Kh. Beide handen worden gezien als drie kaart handen, waarbij de hoogste kaart van de eerste hand de 7 is en de hoogste kaart van de tweede hand de Koning is.
  • 5r-7k-Kk-Kh verslaat 2s-3r-Ks-Kr. De eerste hand is een drie kaart hand, terwijl de tweede hand een twee–kaart hand is. Beide Koningen worden buiten beschouwing gelaten aangezien beiden van een dubbele kaartsoort zijn.
  • Als er twee dezelfde Badugi handen zijn met dezelfde vier kaarten, dan wordt de betere Badugi hand getoetst aan de andere hand. Dit gebeurd wanneer er ten minste twee kaarten van dezelfde kleur aanwezig zijn, waarvan er één is gekoppeld. Het paartje wordt buiten beschouwing gelaten, waardoor er een betere hand ontstaat zonder enige andere kaart.